โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธรรมการ พรประชาธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1