โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
ปฐมวัย

นายอรุณ ทรงแสงจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นายธนิก สนโสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1