โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองสนในซื้อผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 61