โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา