โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
52 หมู่ 13  ตำบลช่อผกา  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0898649406
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-ขาว
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง